Šišenska soseska 6 logotip

Samoorganizirana skupnost

Argumenti proti pozidavi

Prostorsko-pravni razlogi

Urbanistični in arhitekturni razlogi

Okoljski in družbeni razlogi

Ostali vidiki