Šišenska soseska 6 logotip

Samoorganizirana skupnost

SOTESKA / SOSESKA

SOTESKA/SOSESKA

V soboto, 28. 5. 2022, ob 21.30 s svetlobno inštalacijo začenjamo trotedensko urbano rajanje Srce ŠS6 ostaja Zeleno. Nadaljujemo z ustvarjanjem kolektivnega spomina, zato si želimo, da se nam pridružite pri soustvarjanju oblikovanja naše soseske. V upanju, da se vidimo v čim večjem številu, vas lepo pozdravljamo.

- Ekipa Šišenskega Vihorja

Oblikovali smo serijo lahkih struktur piramidne oblike. Preprosta konstrukcija je narejena iz centralnega stebra in žice, ki s sidranjem v tla steber stabilizirajo. Na žice je obešena pletena barvna mreža, ki ob spreminjaju barve reflektorjev na videz ustvarja gibanje zaradi efekta filtracije svetlobe, za sabo pa meče sence. Strukture predstavljajo enoten prostor druženja za prebivalce ljubljanske soseske in soteske. Gre se za refleksijo na dikotomijo bolj pozabljenih predelov mesta z dobro obiskovanim mestnim jedrom. Pri soteski smo piramide obesili na glavo in z osvetlitvijo okolico okrasili s sencami. Ta del kompozicije predstavlja lahkotno vzdušje mestnega jedra. V Šišenski soseski 6 so take piramide sidrane v tla, saj je tam grožnja prostorske degradacije dosti bolj realna. Kompoziciji v ŠS6 primanjkuje lahkoba senc, saj je soseki veliko bistveno gibanje, ki se prikazuje skozi spremembo barv. Z obemi kompozicijami želimo prikazati prostorsko vpetost dveh različnih in oddaljenih krajev v kontekstu celotnega mesta. Čeprav sta kraja ločena, njuna realnost je skupna in prihodnost enotna ne glede na neposredeno doživljanje konteksta.

SOTESKA/SOSESKA barva

Srce ŠS6 ostaja zeleno!

Predlog sprememb izvedbenega dela Občinskega prostorskega načrta (OPN MOL ID), ki je bil obravnavan na aprilski seji mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (MOL) zaradi nasprotovanja stanovalcev ne predvideva več gradnje stanovaljskih blokov znotraj Šišenske soseske 6 (ŠS 6). Zelenice zaenkrat ostajajo v javni rabi in interesu.

Zelenice trenutno opravljajo pomembno socialno in ekološko funkcijo, stanovalcem in obiskovalcem soseske pa nudijo varen in udoben in vsem dostopen javni prostor. Načrtovani posegi so problematični tudi iz urbanističnega vidika, saj bi novogradnje grobo posegle v smiselno zaključeno zasnovo soseske in enega najkakovostnejših primerov oblikovanja mestne krajine pri nas.

Naša prizadevanja podpira tudi avtor in odgovorni projektant zazidalnega načrta ŠS-6, ing. arh. Janez Vovk:

"Absolutno podpiram stališča iniciative za ohranitev zelenic ŠS - 6. Smatram, da je edino verodostojno, da se odprti prostor v stanovanjski soseski opredeli za grajeno javno dobro, ki naj ga upravljajo stanovalci."

Celotno pismo lahko preberete tukaj

Preberite tudi kako je MOL izgubil zemljišče v soseski ŠS6, pismo Marijana Jelenca, nekdanjega direktorja družbe Standard Invest.

assets/galerije/prva_stran/1.jpg assets/galerije/prva_stran/4.jpg assets/galerije/prva_stran/8.jpg

V preteklosti so bile podobne pobude lastnika zemljišč s strani občine zavrnjene z obrazložitvijo, da »pobuda ni sprejemljiva saj gradnja novih objektov v zaključeni stanovanjski soseski ŠS 6 ni dopustna« (2013-15), da »poseg ni skladen s strateškim ciljem ohranjanja kvalitete bivanja in urbanističnim kriterijem varovanje odprtih zelenih površin v stanovanjskih soseskah« in da »zgoščevanje soseske z gradnjo novih objektov na odprtih zelenih površinah ni sprejemljivo« (2016-18).

Stanovalci se zato danes upravičeno sprašujemo; Kaj se je od sprejema zadnjih sprememb OPN leta 2018 spremenilo. Predstavniki MOL odgovarjajo, da bodo z dovoljevanjem gradnje stanovanj na omenjenih površinah rešili dolgoletni spor glede lastništva nad zemljiškimi parcelami v soseski. Gre torej za neke vrste dogovor oz. poravnavo, ki se dogaja za hrbti stanovalcev, kljub temu da bomo njene posledice najbolj občutili prav mi.

assets/galerije/prva_stran2/6.jpg assets/galerije/prva_stran2/7.jpg assets/galerije/prva_stran2/9.jpg

Stanovalci ŠS 6 menimo, da se urejanje zemljiško-lastniških nepravilnosti in vprašljivih vpisov lastništev v času tranzicije ne bi smelo reševati s tovrstnimi kravjimi kupčijami. Zato takšnemu delovanju občine, ki bi morala zastopati interese občanov, odločno nasprotujemo. Prav tako smo prepričani, da bo predlagana »rešitev« ustvarila precedens, ki bo vzpodbudil tudi ostale lastnike špekulativno pridobljenih zemljišč, da začnejo s pozidavo zelenih površin v ostalih podobnih soseskah v Ljubljani in Sloveniji.

Zavedamo se, da je ŠS 6 po petih desetletjih obstoja potrebna celostne prenove. Vendar pa se zavzemamo za to, da je ta načrtovana in izvedena premišljeno, v skladu z urbanistično in krajinsko zasnovo soseske. V celoten proces pa je treba od samega začetka nujno vključevatu tudi stanovalce, saj bodo zgolj tako prostorske in programske rešitve v skladu z našimi dejanskimi potrebami.

ŠS6 slika

Za zeleno, aktivno in vsem prijazno Šišensko sosesko 6! Pridruži se nam!

Naši 4 gradniki so: ljubezen, znanje, stroka in smeh.